مصاحبه

 • ۱۳۹۱/۱۱/۹ ۱۵:۰۳

  رویکرد جامعه شناسی فرهنگی و تبیین حماسه نه دی 1388

  اساسا خود پدیده انقلاب اسلامی نشان داد که چنین نظریاتی برای تبیین پدیده های دینی ناکارآمد است؛ چرا که برخلاف آنچه تد اسکاچپل می گفت «انقلاب ها خود بخود می آیند و کسی در شکل گیری آن دخیل نیست» اتفاقا انقلاب اسلامی ایران آگاهانه خلق شده بود. انقلاب اسلامی نه محصول شکاف طبقاتی بود و نه ساختارهای اجتماعی آن را به وجود آورد. انقلاب اسلامی ریشه در باورهای دینی و تلاش برای ساختن جامعه پیرامون براساس ارزش های فرهنگی داشت و کنشگر این انقلاب مقهور ساختار اقتصاد و قدرت و رسانه نشده بود.

 • ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ ۱۷:۰۵

  جامعه شناسی آراء با تأکید بر شکاف های فعال در انتخابات دهم ریاست جمهوری

  بعد از یک دهه تحلیل و تفسیر بر روی آرای خاموش، انتخابات دهم، نه به صورت ذهنی بلکه به شکل عینی و نه با تحلیل بلکه با رقم و عدد شفاف آن را روشن ساخت. بنابراین برخلاف تحلیل های ده ساله جریان اصلاح طلب بر روی آرای خاموش- که در این انتخابات نیز نمود و برجستگی بیشتری داشت و بر روی آن تأکید بیشتری می شد- اکثریت آرای خاموش با تفسیری که آنها داشتند همخوانی نداشت و این آرا در سبد رأی کسی ریخته شد که نزدیک ترین دیدگاه ها را به نظام و انقلاب داشت و تمام اپوزیسیون داخلی و خارجی با اجماع صد درصدی با وی مخالف بودند.

 • ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۶:۱۲

  تحلیل گفتمان انتخابات 88

  چنانچه تحولات تاریخ معاصر از مشروطه به این سو را بررسی نماییم، درمی‎یابیم که در تمام دوره ها دو جریان بزرگ در قالب نام‎های مختلف و با رهبری اشخاص گوناگون با یکدیگر به رقابت پرداخته‎‎اند. یکی از این جریان‎ها ریشه در سنت‎های ایرانی و اسلامی و دیگری گرایش‎های غرب مدارانه دارد.

 • ۱۳۹۰/۱۲/۲ ۰۰:۰۷

  بررسی جامعه شناسی انتخابات در استان ایلام

  در استان ایلام، مردم در فرآیندهای سیاسی و رقابت های انتخاباتی علقه های قبیله ای را بر اولویت های حزبی و حتی اصل شایسته سالاری و مهارت های فردی ترجیح می دهند. به این معنا که عامل قبیله در انتخاب نامزدهای انتخاباتی سرنوشت ساز است.