مصاحبه

 • ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ ۱۳:۰۵

  اسلام مبنای اصلی هویتی ماست/ ملی‌گرایی پوششی برای تجددگرایی است

  کچویان معتقد است گفتمان هویتی ملی گرایانه پوششی است برای گفتمان هویتی تجدد گرا. گفتمان های ملی گرایی و تجددگرایی در عمل نتوانستند پاسخی برای مشکلات ما باشند و ما برای خروج از بحران راهی جز دین نداریم.

 • ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ ۱۶:۰۳

  علوم اجتماعي بومي در ايران

  نويسندگان دفتر همکاري حوزه و دانشگاه بر عکس نوشته هاي قبلي به دانش الهي نزديک شده و جامعه شناسي اسلامي را بر گرفته از آيات و روايات معرفي مي کنند. اما سؤالي که باقي مي ماند چگونگي تدوين جامعه شناسي اسلامي است. توضيحات کافي در بارة مجزا بودن جامعه شناسي اسلامي از غير آن داده مي شود, نوع تفاوت نيز تا حدودي روشن مي گردد اما در مورد اينکه چگونه مي توانيم به جامعه شناسي اسلامي دست يابيم روش خاصي ارائه نمي شود.

 • نقد و بررسی کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران»، نوشته مقصود فراستخواه
  ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ ۱۹:۲۹

  سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران

  نقد و بررسی کتاب «سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران»، نوشته مقصود فراستخواه