مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۱:۱۰

    تدوین سبک زندگی اسلامی نیازمند کرسی درس خارج است

    در سبک زندگی دینی افزون‌بر بهره‌گیری از روایات، فرد واقع بینانه عمل کرده و شناخت کافی نسبت به موضوعات داشته باشد. اگر بخواهیم در زندگی اسلامی به عقل رجوع نکنیم و تعارض بین آیات و روایت را مورد بررسی قرار ندهیم همانند اخبارگری گرفتار انحراف می‌شویم.