مصاحبه

  • امکان اقتصاد اسلامی
    ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ ۱۹:۰۳

    اقتصاد اسلامی یا اقتصاد اسلام؟

    اولین نشست آزاد اندیشی اقتصاد اسلامی با عنوان اقتصاد اسلام یا اقتصاد اسلامی با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.به گزارش الف در این نشست که با حضور دکتر حسن سبحانی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور دکتر زریباف رئیس مرکز مطالعات میانی و مدل های اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده و اساتید نامبرده به طرح دیدگاه های خود پرداختند.