مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۵:۰۰

    اثرات موادمخدر برانسان در حیطه جرم وجنایت

    در این مقاله می خواهیم اعتیاد،مواد مخدر،علل اعتیاد،علائم و نشانه های اعتیاد،واثرات مخرب مواد برمغز،انواع مواد مخدرواز همه مهمتر خطرات؛ رفتارهای غیرعادی از وآمار در ایران مواد مخدر چگونه است؟ و داروهای عادت زاو اعتیاد آور را بیان می کنیم.