مصاحبه

  • جامعه شناسی حج در گفت‌وگو با داوود پرچمی/ بخش پایانی؛
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۱۲:۴۸

    آسیبی که در نگاه به حج وجود دارد تقلیل آن به مناسک صرف است

    تغییر نگاه تقلیل گرایانه به حج پایه و اساس جهت گیری برای دستیابی به حج مطلوب است. حج پیشرفت حجاج، کشورهای اسلامی و امت اسلام را محقق می نماید؛ حجی که تولید و مصرف سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطوح خرد، میانه و کلان با استفاده از ظرفیتهای حجاج را فراهم کند.