مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۲/۱ ۱۱:۲۶

    جامعه شناسی ایرانی در مقابل جامعه شناسی سرمایه داری

    دکتر صدیقی با وجود آنکه از فرانسه تشریف آورده بودند و می گفتند “من شاگرد فلانی که شاگرد دورکهیم بود بودم” اما متاسفانه نه ما چیزی از لوید لوی دستگیرمان شد و نه چیزی از دورکهایم فهمیدیم. کما اینکه بعد از سه سال هم نفهمیدیم، نماد، نهاد، کارکرد، ساختار و … چیستند.