مصاحبه

  • به همت موسسه اشراق
    ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۱:۰۱

    آمریکا از منظر فلسفی اجتماعی بررسی می شود

    به همت موسسه اشراق و بسیج دانشجویی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران نشست اول از سلسله‌ همایش‌های آمریکا‌شناسی با موضوع آمریکا از منظر فلسفی اجتماعی برگزار خواهد شد. به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی و بنابر اعلام روابط عمومی موسسه اشراق، همایش آمریکاشناسی با هدف فراهم آوردن فضایی برای شناخت ژرف‌نگرانه آمریکا به عنوان دیگری تاریخی‌ […]