مصاحبه

  • دکتر احمد نادری/ دکترای انسان شناسی بین المللی
    ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ ۱۲:۰۶

    اخوان‌المسلمین و آینده پیش رو، از محافظه‌کاری تا رادیکالیزه شدن

    راهی که اخوان المسلمین رفت، اساسا یک اشتباه تاریخی بود. آنان می بایستی با تاسی به انقلاب ایران، کمیته ای به نام « شورای انقلاب» راه اندازی می کردند و در آن تمامی فعالان اصلی و نمایندگان انقلابی را به عضویت در می آوردند و به این شورا تهیه پیش نویس قانون اساسی را محول می کردند و با تشکیل مجلس موسسان، رفراندم قانون اساسی را برگزار می کردند و آنگاه به ساخت نهادهای جدید، و اصلاح نهادهای قدیم می پرداختند.