مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۹/۳ ۱۱:۱۰

    اصل چهار ترومن در ایران

    جمعا تا انتهای سال 1348 بیش از 45% کمک های امریکا به ایران، نظامی و تسلیحاتی بود، تا در صورت لزوم امریکا بتواند از ایران استفاده کند. علاوه بر این همزمان با خرید سلاح، مستشاران نظامی که جهت آموزش پرسنل ارتش و چگونگی استفاده از تجهیزات نظامی به ایران آمده بودند، چنان محدوده قدرت‌شان وسیع شد که به خود اجازه هر نوع دخالتی در امور ایران می دادند.