مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۱۲:۰۲

    هفته وحدت و چالش های اجتماعی پیش روی آن

    ؛ تا در دوره قاجاریه می‌توان گفت این گونه مراسم‌ها بیشتر جنبه ارائه هویت خاص شیعه در مقابل اهل سنت بود؛ یعنی نمود خارجی که بیان می‌کرد میان یک گروه از مسلمانان به عنوان شیعیان تفاوت اصلی به بقیه وجود دارد. اما در دوره قاجاریه بلایی به ناگهان حادث شد که عده‌ای آن را نقشه استعمار بیان می‌کردند.