مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ۱۱:۵۲

    روشنفکران تکنولوژی

    هنری فارل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن، در این یادداشت به تحلیل پدیده‌ای تازه در عرصۀ اندیشه می‌پردازد. چیزی که «روشنکفران تکنولوژی» می‌نامد.