مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۶/۳ ۱۲:۰۰

  طنز؛ نشریه علمی پژوهشی قورت دهندگان دانش!

  سردبیر: چیه پسرم ؟ چی شده ؟ چرا زار میزنی؟
  تماس گیرنده : آقای دکتر دارن نامزدم رو شوهر میدن!!
  سردبیر: اشتباه گرفتی پسرم! اینجا دفتر نشریه علمی پژوهشی وزین قورت دهندگان دانشه!

 • طنز - نگاهی به یک مقاله علمی
  ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ ۱۴:۴۴

  بررسی تاثیر سس گوجه و نوشابه بر بیشتر حال دادن پیتزا و نقش آن در احساس خوشبختی!

  شایان ذکر است که در تحقیق دیگری که چند سال پیش انجام شده بود نتایجی عکس نتایج بالا به دست آمده بود . یعنی بین اونهایی که رابطه معنادار وجود دارد رابطه معنادار وجود ندارد و بین اونهایی که ندارد رابطه معنادار وجود دارد. ضمنا چند سال بعد هم تحقیق دیگری انجام شد که بیان داشت بعضی از اونهایی که ندارد ندارد و بعضی از اونهایی که دارد دوباره ندارد و بعضی از اونهایی که ندارد دارد.