مصاحبه

 • ابراهیم رزاقی و مسئله توسعه یافتگی
  ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۰۸:۴۴

  نظام سرمایه داری ما را به کجا می برد؟/ آیا با اتکا به داشته خود می توان به توسعه دست یافت؟

  اشاره: آنچه پیش رو دارید مصاحبه ایست با دکتر ابراهیم رزاقی که در شماره ۲۶ خود پاییز ۹۳ در خصوص آسیب های نظام سرمایه داری در جوامع منتشر شده است. نظام سرمایه داری به دنبال آن است که تا بحث از اندیشه لیبرالی بازار آزاد و جدایی دین از سیاست به عنوان الگو برای کشور […]

 • درباره‌ی کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب،شهید سید مرتضی آوینی؛رزاقی و سبحانی می گویند:
  ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۱۹:۴۲

  در نوشته های آوینی محافظه کاری به چشم نمی خورد / الآن طرح مباحث کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» موضوعیت بیشتری نسبت به دهه هفتاد پیدا کرده است

  الآن طرح این مباحث موضوعیت بیشتری نسبت به دهه هفتاد پیدا کرده است. جامعه ایران بعد از بیست و بیست و پنج سال برنامه‌ریزی و اقدام، به هر حال به این نتیجه رسیده است که لااقل آنچه را که در قانون اساسی‌اش دنبال می‌کرد یا آنچه را که انتظار از تأسیس یک حکومت داشت،آنچه که از کلام رهبری بر می‌آید که دهه کنونی را دهه پیشرفت و توسعه نامگذاری بکنیم یا الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت داشته باشیم، اینها حکایت از این مطلب می‌کند که آنچه به دست آورده‌ایم، کاستی‌هایی دارد. چنین فضایی که الآن در جامعه هست، تا حدودی تقویت کننده طرح ایده‌هایی مثل ایده‌های شهید آوینی و امثالهم هم هست. دهه هفتاد چنین فضایی وجود نداشت. الآن فرصت مناسبی است که بعضی از آنها مطرح شود