مصاحبه

  • نقد فیلم" اشباح" داریوش مهرجویی(2)
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۰۸:۰۰

    نه دغدغه­ سینما و نه حتی مخاطب….

    پرداختن به فیلم­های مهرجویی از این جهت جالب توجه است که مطالعه­ی موردی خوبی است برای فهم وضع روشنفکری بیمار ایرانی. روشنفکری بریده و بیزار از هرچه که به «خودی» تعلق دارد. روشنفکری بی مبدأ و بی ریشه­ای که خانه­ی آرمان بر آب بنا نهاده است. روشنفکری مقلدی که به شدت قشری است، اهل ادا و اطوار است، اصرار بر تشبه به قوم انتلکتوئل در زبان و لباس و قیافه دارد و…