مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۷/۱ ۱۸:۲۷

    پاييز 92 با درس‌گفتارهاي روزگار نو

    اساتيدي چون دکتر منوچهر آشتياني، يوسفعلي ميرشکاک، دکتر نصراله حکمت، دکتر عليرضا شيري، دکتر احمد رهدار، مسعود فراستي، دکتر مهدي معين‌زاده، دکتر مهدي بنايي، مقداد شاه‌حسيني، سيد مهدي ناظمي، عليرضا شفاه و احمد رجبی در اين ترم حضور خواهند داشت.