مصاحبه

 • از سری دانشجوی ستاره دار:
  ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰۸:۲۵

  اخلاق آکادمیک اساتید ما….

  وقتی گفتم چرا در خصوص مسائل مختلف ده تا پایان نامه مشابه هم کار میشود اشباع نمی شوند ولی وقتی راجع به این موضوع دوتا کار انجام میشود اشباع میشود؟ حضرت استاد فرموند برای این موضوع دوتا هم اضافی بود……

 • ۱۳۹۲/۰۲/۲ ۱۴:۲۲

  بی اخلاقی علمی در یک فصلنامه علمی پژوهشی

  «متاسفانه این مساله پدیده ای عام و رایج در مجلات علمی و پژوهشی به حساب می آید و از این جور رشوه های علمی چندین مرتبه به بنده پیشنهاد شده که حداقل به علت اعتقاد به چیزهایی که می گویم قید برخی مقالات علمی و پژوهشی را زده و عطای آن را به لقایش بخشیده ایم. مشکل اصلی آن جاست که مقالات علمی پژوهشی مبنایی برای رتبه بندی و ارتقای علمی تعریف شده و افراد می خواهند به هر طریق سالم و ناسالمی به این اعتبار دست پیدا کنند».