مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۳

  از ادبیات جنگ تا ادبیات مقاومت

  منشأ ادبیات پایداری ظاهراً ادبیات فلسطین است. ادبیاتی که در آن شکوه از ظالم و پیام پایداری و ایستادگی و مبارزه، با بسامد بسیار بالایی وجود دارد. دامنه ادبیات پایداری به قرن‌های قبل و مقاومت‌های مردمی، مذهبی و ملی در برابر تجاوز بیگانگان و حکومت‌های مستبد برمی‌گردد. با پیش آمدن در طول قرن‌ها دامنه آن وسیع‌تر شده و در قرن بیستم به اوج چشم‌گیری می‌رسد.

 • در ادامه پرونده «لحظه های انقلاب» محمود گلاب دره یی
  ۱۳۹۲/۱۲/۴ ۱۹:۴۶

  لحظه های انقلاب: پیشقراول ادبیات مقاومت

  محمود گلاب‎دره‎ییِ که با روشن فکران دمخورِ عضو کانون نویسندگانِ پهلویِ در اروپا تحصیل کرده، که به گفته خود تقید زیادی هم به دین ندارد؛ در اوج انقلاب ملت ایران، صدایی را شنید و امری را به جان و دل آزمود که به جرئت می‎توان گفت اکثر غریب به اتفاق هنرمندان روشنفکر اسم و رسم دار این مملکت نخواستند آن را ببینند و بشنوند. و این چنین است که لحظه‎های انقلاب را وقتی می‎خوانی چنان روح انقلاب57 تو را در بر می‎گیرد که یقین می‎کنی چیزی غیر از این نبوده.