مصاحبه

 • با نظر به سند نقشه‌ی جامع علمی کشور
  ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ ۰۰:۵۷

  چشم‌اندازها و افق‌های دست‌یاب‌شدنی در دو رشته‌ی ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس

  انتظار من این بود که کاربرد اصطلاح «نقشه‌ی جامع علمی کشور»، آن هم در عنوانی که برای پیشگفتار برگزیده بودم، دست‌کم برای کسانی که در تهیه و تدوین و اجرای این نقشه، سهمی و نقشی داشته و دارند، آن میزان برانگیزاننده باشد که بخواهند به بهانه‌ی دانستن این نسبت و رابطه و پیوند هم که شده (یعنی نسبت میان مطالعات و تحقیقات جنگ و برنامه‌ی تحقیقاتی برای جنگ با نقشه‌ی مذکور)، دستی به کتاب بُرده، آن را تورقی کنند!

 • ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ ۱۲:۱۱

  رشته‌ی ادبیات پایداری؛ یک نهاد فرهنگی و اجتماعی

  مأموریت اصلی این رشته، ایجاد زمینه‌های تولید علم و دانش بومی در حوزه‌ی مطالعات اجتماعی و فرهنگی و انسانی مربوط به جنگ با محوریت موضوع پایداری و اشکال متعدد ظهور و بروز و بسط و توسعه‌ی آن در میان اجتماعات گوناگون است. این مأموریت، ادبیات پایداری را در عین حال به نهاد موّلد اندیشه تبدیل می‌سازد

 • ظرفیتهای پژوهشی ادبیات دفاع مقدس
  ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۶:۱۱

  ادبیات جنگ/ دفاع مقدس؛ جهان اجتماعی فعلیت‌یافته و جهان‌های ممکن

  وجود یک ویژگی بارز فرهنگی در جامعه‌ی ایرانی، که همانا واقعه‌گریزی و یا برساخت مخیلانه از واقعیت با رنگ و بوی احساسی ـ عاطفی ـ ارزشی است، موجب شده که جهان اجتماعی جنگ ابتدائاً و یا عمدتاً در ژانر شعر تجلی یا ظهور و بروز یابد. ابتنای فرهنگ ایرانی بر سنت نقل و سایه‌اندازی سنت یادشده بر تاریخ این کشور، در برجسته‌شدگی ژانر خاطره و اقران و اشباه آن، تأثیرگذار بوده است.

 • ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ ۱۸:۵۳

  از ادبیات جنگ تا ادبیات مقاومت

  منشأ ادبیات پایداری ظاهراً ادبیات فلسطین است. ادبیاتی که در آن شکوه از ظالم و پیام پایداری و ایستادگی و مبارزه، با بسامد بسیار بالایی وجود دارد. دامنه ادبیات پایداری به قرن‌های قبل و مقاومت‌های مردمی، مذهبی و ملی در برابر تجاوز بیگانگان و حکومت‌های مستبد برمی‌گردد. با پیش آمدن در طول قرن‌ها دامنه آن وسیع‌تر شده و در قرن بیستم به اوج چشم‌گیری می‌رسد.