مصاحبه

  • مصاحبه با اسماعیل فراهانی پیرامون پایان نامه اش
    ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۰:۱۹

    راهیان نور الگویی برای سیاستگذاری فرهنگی در کشور است

    تمدن مدرن، این مدل از مواجهه با پدیده جنگ را رقم می‌زند. اگر بخواهم یک عنوان برای این رویکرد بگذارم، باید بگویم «موزه‌ای شدن پدیده ها». نگاه موزه‌ای که دائماً به نیو و چیز نو چشم دوخته و از گذشته که قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است، گریزان است و فاصله می‌گیرد. در حالی که راهیان نور ما دقیقا خلاف این نحوه مواجهه است