مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۴:۲۶

    معرفی رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

    تأسیس دوره کارشناسی ارشد رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی در جهت پاسخگویی به نیازهای مهمی از جمله پاسخگویی به نیازهای متراکم به وجود آمده پس از انقلاب اسلامی برای تبلیغات دینی، تبیین استراتژی های کلان تبلیغات دینی و ارائه راه کارهای عملی، و تربیت افرادی که قدرت تحلیل ابزارهای هنری را در عرصه جامعه و جهان داشته باشند.