مصاحبه

  • ملاحظاتی در باب جامعه شناسی ادبیات دفاع مقدس
    ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ ۱۱:۳۴

    امکان جامعه شناسی جنگ/دفاع مقدس؟!

    در کجای جهان چنین است که اگر بخواهند کسی را تنبیه کنند، او را از خط مقدم مبارزه به عقب برمی گردانند؟ آیا جامعه شناسی جنگ می تواند توضیحی راجع به پیوندهای قدسی و ملکوتی این مرگ آگاهی و انس با مرگ بدهد؟