مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۳ ۱۶:۳۶

    خانواده ايراني در خطر انقراض+ نمودار

    زنان اكنون فوتبال بازي مي كنند، در معادن كار مي كنند، راننده هستند و خلاصه هر جا مردان پاي گذاشتند ورود كرده و ثابت كرده اند كه بهتر از مردان اند!!( آنهايي كه ديده اند مي گويند) آنها وزير شدند و با تفسير جديدي كه از رجل سياسي مي شود عنقريب ريس جمهور نيز خواهند شد، خانه، خيابان، دولت و همه و همه را فتح خواهند كرد و براي نخستين بار در تاريخ، خانواده ايراني با رياست و ولايت زنان شكل خواهد گرفت.