مصاحبه

  • یادداشت شفاهی از استاد حسن رحیم پور ازغدی
    ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ ۱۳:۳۷

    پرسش هایی در باب دین، دموکراسی و انتخابات

    تارنمای موسسه طرحی برای فردا به نشانی Rahimpour.ir در ابتکاری نو، هفته‌نامه‌ای صوتی در پاسخ به بیش از 1000 پرسش برگزیده منتشر می‌کند. این پرسش‌ها که توسط استاد حسن رحیم‌پور (ازغدی) پاسخ داده می‌شود، مجموعه‌ای برگزیده از میان هزاران پرسش در محافل دانشگاهی و حوزوی است که در قالب هفته‌نامه‌ای صوتی به فرهیختگان تقدیم می‌گردد.