مصاحبه

  • یادداشتی از استاد درودیان درباره
    ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ ۰۷:۱۶

    الزامات تغییر در نسبت میان «مسئله جنگ» با «جامعه»

    نحوه اتمام جنگ با پذیرش قطعنامه 598، موجب شده است که تحلیل مسائل سیاسی- نظامی جنگ، به ویژه علت پذیرش قطعنامه، در ذیل مفاهیم جدیدی مانند «خیانت»، صورت بندی شود. همچنین اصرار بر وجوه انسانی- معنوی جنگ در بیان خاطرات، در کنار نگاه انسانی- فرهنگی به مسئله جنگ، بیانگر غلبه رویکرد سیاسی- اجتماعی به جنگ است.