مصاحبه

  • نقدی بر فضای آکادامیک
    ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ ۱۹:۳۴

    مذاکره دو هم‏ولایتی[1] در آکادمیا

    دو هفته به پایان ترم مانده است. همانطور که استاد از کلاس بیرون می‏ رود با خنده‏ای از سر رضایت می‏ گوید: راستی در ترم بعدی هم با من درس دارید. تعجب می‏ کنیم. یکی از دانشجو‏ها می‏ پرسد: چه درسی؟ پاسخ می‏ شنود: «تغییرات فرهنگی» و سپس استاد از کلاس خارج می‏شود. حال چه باید […]