مصاحبه

  • گفتاری از دکتر محمدصادق کوشکی
    ۱۳۹۲/۰۸/۱ ۱۵:۴۳

    نحوه کشف استعداد در انتخاب رشته و تغییر رشته

    این که اسلام به چی نیاز دارد به شما ربطی ندارد، دلیل قرآنی هم دارد می گویند که خداوند از هر کسی جز به اندازه وسعتش تکلیف نمی کند، یعنی فرض می کنیم الان یک دفعه جنگی می شود، و یک آدمی استعداد جنگ نداره، نه استعداد جنگ، این توان جنگ ندارد. یک نفر میتواند آشپز خوبی در جبهه باشد، خدا نمی گوید چرا آرپیچی‌زن نشدی که، می گوید تو آشپز خوبی میتوانی باشی برو در جبهه آشپزی کن، می گوید تو مثلثاتت قوی است برو دیده بان باش، می گوید تو تجزیه و تحلیل ات خوب است، برو در بررسی اطلاعات کار کن، و بعد یقه اش را می گیرد می گوید اگر تو میتوانسیتی آشپز خوبی باشی، رفتی آرپیچی‌زن متوسطی شدی من یقه‌ات را می گیرم.