مصاحبه

  • تحلیلی از خانم دکتر فروز رجایی‌فر درباره پیام سازندگی امام
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۲:۱۹

    باموالهم و انفسهم

    آنچه در پیام بازسازی و سازندگی امام مطرح شده، ابعاد معنوی و مادی دارد. بعد معنوی، مثل مسئله‌ی استقلال اقتصادی و ساختن کشور به دست نیروهای خودی. ضمن اینکه دائم روی حفظ ریشه‌های فرهنگ انقلاب اسلامی تأکید می‌کنند. در بعد مادی هم یک هدف مشخص کردند که خیلی به قانون اساسی نزدیک است؛ اینکه یک […]