مصاحبه

  • اسحاق رهنما
    ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۱۱:۴۹

    گفتگوی ادیان در سفرنامه لبنان

    از طرف دانشگاه ادیان، در قالب یک گروه نمی دانم چند نفره ( به نظرم 14 الی 15 نفره، شایدم 16 نفره )، برای دو هفته سفری به لبنان مهیا شد. هدف از سفر یک برنامه مشترک با دانشگاه سنت جوزف لبنان در موضوع گفتگوی ادیان بود. دانشگاه سنت جوزف، دانشگاه باسابقه ای است که […]