مصاحبه

 • دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهشگران معاصر اسلام:
  ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۷

  میراث اسلامی اسماعیل راجی الفاروقی

  بسیاری می پندارند که بحث اسلامی سازی علوم انسانی بواسطه انقلاب اسلامی و پس از آـن در ایران مطرح شده است اما دغدغه اسلامی سازی علوم اولین بار به واسطه آثار و فعالیت های بنیاد بین المللی تفکر اسلامی که بانی آن اسماعیل الفاروقی بود مطرح شد. به گزارش ترجمان اسماعیل راجی الفاروقی (۱۹۲۱-۱۹۸۶) فیلسوف، […]

 • تاملی در امکان و ضرورت تعریف علوم اجتماعی اسلامی
  ۱۳۹۲/۰۷/۶ ۱۱:۵۸

  چیستی و ماهیت علم: از علم به مثابه‌ حقیقت تا علم به مثابه‌ فرهنگ

  این گفتار با بررسی اجمالی دیدگاه‌های مابعد اثبات گرایی و توجه به اشکالات وارده بر دیدگاه‌های علم‌شناسی، چگونگی تاثیرپذیری علم در موضوعات و محتوای خود از اصول، مفاهیم و یا پیش‌فرض‌های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناس، و نیز ارزش‌ها و انگیزه‌های اجتماعی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. سپس با کاربست این نتایج درباره‌ی علوم انسانی و اجتماعی چالش‌های به کارگیری این علوم در فرهنگ و جامعه‌ی دینی را مطرح نموده و ضمن ارایه‌ی تعریف، ضرورت تولید علم اجتماعی اسلامی را در پرتو مفاهیم، ارزش‌ها و فرهنگ دینی آشکار سازد.

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۱۷

  الگوی پیشرفت و اسلامی سازی علوم انسانی

  اگرچه این مطلب مستقیما به علوم اجتماعی اسلامی مربوط نیست و در رابطه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می باشد، لکن الگویی که ارائه می دهد علاوه بر آن که به کار تولید علوم انسانی اسلامی می آید، در تولید علم الاجتماع اسلامی هم می تواند مفید باشد.