مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۱:۴۴

    علوم انسانی اسلامی، لازمه پیشرفت و حل مسائل

    روند اسلامی سازی علوم انسانی به نظر نمی رسد به شکل دستوری در حال پیگیری باشد؛ چنانچه چنین کاری نیز اثربخش نخواهد بود و اگر هم به صورت بالا به پایین انجام شود به نظر نمی رسد اتفاقی رخ دهد. آنچه که در نظام دانشگاهی غالب است تکیه بر کتب ترجمه ای و بازتولید و بازتوزیع علوم متعارف و وارداتی است.