مصاحبه

 • ۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۲۰:۰۳

  اظهارات عجیب رئیس جمهور در دانشگاه تهران

  هفته گذشته دکتر حسن روحانی در دانشگاه تهران در کمال تعجب خواستار تاسیس دانشگاه هایی با زبان انگلیسی در ایران شد! از نظر او این اقدام راه اساتید خارجی را به ایران باز کرده و روابط ما با دنیا را بهبود می بخشد!

 • ارزش، سلیقه، منفعت
  ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۱۴:۴۸

  معضلۀ بنیادین رقابت سیاسی در چارچوب نظام دینی

  در بیان و زبان دینی ما و نیز در سیاست نامه ها و دیگر مآثر فیلسوفان سیاسی کلاسیک تمدن اسلامی، ما به مفهوم رقابت سیاسی یا چیزی که بتواند معادل یا ما به ازای آن قلمداد شود، بر نمی خوریم. این ادعا را می توان حتی به مطلق رقابت نیز تسری و تعمیم داد. در قرآن کریم، اگر هم اشارتی باشد، سخن از «سبقت جویی در خیرات» است است که مشخص است تا چه پایه از آنچه که امروزه ما از مفهوم رقابت در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی مراد می کنیم، فاصله دارد.