مصاحبه

  • دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهشگران معاصر اسلام:
    ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ ۰۹:۳۷

    میراث اسلامی اسماعیل راجی الفاروقی

    بسیاری می پندارند که بحث اسلامی سازی علوم انسانی بواسطه انقلاب اسلامی و پس از آـن در ایران مطرح شده است اما دغدغه اسلامی سازی علوم اولین بار به واسطه آثار و فعالیت های بنیاد بین المللی تفکر اسلامی که بانی آن اسماعیل الفاروقی بود مطرح شد. به گزارش ترجمان اسماعیل راجی الفاروقی (۱۹۲۱-۱۹۸۶) فیلسوف، […]