مصاحبه

 • نقد فیلم" اشباح" داریوش مهرجویی(2)
  ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۰۸:۰۰

  نه دغدغه­ سینما و نه حتی مخاطب….

  پرداختن به فیلم­های مهرجویی از این جهت جالب توجه است که مطالعه­ی موردی خوبی است برای فهم وضع روشنفکری بیمار ایرانی. روشنفکری بریده و بیزار از هرچه که به «خودی» تعلق دارد. روشنفکری بی مبدأ و بی ریشه­ای که خانه­ی آرمان بر آب بنا نهاده است. روشنفکری مقلدی که به شدت قشری است، اهل ادا و اطوار است، اصرار بر تشبه به قوم انتلکتوئل در زبان و لباس و قیافه دارد و…

 • نقد فیلم "اشباح" داریوش مهرجویی
  ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۰۹:۵۱

  عبور از شبح زدگی انسان مدرن

  می توان اشباح را فیلمی زندگی گرا به حساب آورد و اصلی ترین پیام آن را بازگشت به زندگی با عبور از خویشتن تفسیر کرد. با این زوایه دید، اشباح به شدت ضد فردگرایی است و خودخواهی ها و ماندن در خویشتن ها را مهمترین دستمایه اعتراض به مدرنیسم و نابودکننده زندگی جمعی آرامش بخش انسان قرار می دهد.