مصاحبه

  • دغدغه های یک نسل سومی از انسان شناسان آکادمیک
    ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ ۱۶:۰۲

    ایزدی جیران: نسل سوم انسان شناسان ایرانی ناکامی و ناامیدی عمیقی را تجربه می کنند

    انسان­شناسی مدعی است که درک و فهمی که از فرهنگ یا شیوه زیست یک گروه اجتماعی می­دهد، عمیق­ترین و پیچیده­ترین نوع فهم است. این به دلیل آن است که یک انسان­شناس برای درک یک فرهنگ با اعضای همان فرهنگ زندگی می­کند. انسان­شناسی معتقد است که بدون یکی شدن با موضوع امکان شناخت وجود ندارد. تجارب اقدامات اجرایی در کشور نشان داده است که بخش مهمی از ناکامی­‌ها در برخورد با مسائل فرهنگی کشور از عدم شناخت دقیق و عمیق اعضای فرهنگ و شیوه رفتار و اندیشه آنها نشأت می­‌گیرد