مصاحبه

  • زهرا مینایی
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ ۱۷:۴۵

    «گذشته»، فیلمی با انگاره‌های پست‌مدرن

    «گذشته» در هر زاویه‌ای که نگریسته شود، بیش از هر چیز نسبیت‌گرایی را تاکید می‌کند. نسبیت‌گرایی در شناخت واقع، نسبت‌گرایی در روایت‌ها و نسبیت‌گرایی در فرهنگ؛ آجری که پست‌مدرنیسم بر روی آن سوار شده است.