مصاحبه

 • اصل چهار ترومن و مدل آمريكايي توسعه در ايران
  ۱۳۹۲/۱۱/۹ ۱۶:۱۵

  هدف «اصل چهار ترومن» تغییر سازمان های بومی روستایی ایران یا انهدام آنها بود

  از مهم ترین عوامل موثر در تغییرات اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی در ايران، نوع ارتباطات خارجی خصوصا با ایالات متحده آمریکا بوده است. تاثیر این رابطه عمدتا در حوزه های سیاسی و نظامی مد نظر قرار گرفته و از سایر حوزه های مهم و اساسی نظیر اقتصاد و فرهنگ غفلت شده است. محدودیت و ضعف در تولید علمی در این زمینه، نشانه ی سرایت سیاست زدگی به حوزه ی تحقیقات علوم اجتماعی در ایران است، مساله اي كه كاربردي بودن و تناسب تحقیقات علوم اجتماعی در ایران را با واقعيت هاي ايرانِ اسلامي مورد ترديد جدي قرار داده است.

 • ۱۳۹۲/۰۹/۳ ۱۶:۳۹

  بررسی اهداف و عملکرد اصل چهار ترومن

  فعالیت های اصل چهار چنان پراکنده بود که نتوانست هیچ گونه تعییر در ساختار رو به زوال ایران در 40-1330 به وجود آورد و آموزش های کشاورزی در حالی که مشکلات دیرپای و سنتی کشاورزی ایران همچون روابط مالک و زارع، کمبود دام، و عدم حمایت دولت در سال های کم محصولی و… پابرجا بود، ثمری نداشت.

 • اصل چهار ترومن در ایران

  جمعا تا انتهای سال 1348 بیش از 45% کمک های امریکا به ایران، نظامی و تسلیحاتی بود، تا در صورت لزوم امریکا بتواند از ایران استفاده کند. علاوه بر این همزمان با خرید سلاح، مستشاران نظامی که جهت آموزش پرسنل ارتش و چگونگی استفاده از تجهیزات نظامی به ایران آمده بودند، چنان محدوده قدرت‌شان وسیع شد که به خود اجازه هر نوع دخالتی در امور ایران می دادند.