مصاحبه

  • نگاهی به برنامه های دلسوزانه امریکا در قبال ایران
    ۱۳۹۲/۰۹/۲ ۱۸:۴۹

    اگر تحریم ها برداشته شود چه می شود؟

    در نتیجه انعقاد این پیمان، حجم صادرات امریکا به ایران به 20 برابر صادرات ایران به امریکا رسید، این در حالی بود که بسیاری از کالاهای صادراتی آن کشور به ایران جزو مواردی بود که نمونه آن در ایران نیز تولید می‌شد. ورود این کالاها، بسیاری از کارگاه‌های ایران را با ورشکستگی و بحران روبرو کرد و سبب ترویج بیکاری، بحران مالی و فقر در کشور شد.