مصاحبه

  • نقدی بر سیاست‌ورزیِ بدون اندیشه در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
    ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۶:۳۱

    مرگ بر دولت روزمرگی!

    علی رغم این اشتراک در عملگرایی، معنای سیاست در دهه نود تفاوتی مهم با معنای آن در دهه هشتاد دارد و آن حذف شدن تدریجی معدود رگه‌های گفتمانی کلی‌ای است که هنوز محتوایی را در الفاظ اصولگرایی-اصلاح‌طلب نگه می‌داشتند. سیاست دهه نود با کنار گذاشتن آرمانهای بزرگ درباره مردم، دموکراسی، آزادی، عدالت، استکبار، سرمایه‌داری، غرب و … با سرعت زیادی اهداف اقتصادی کوتاه مدت و نازلی چون کنترل تورم، ایجاد اشتغال و کنترل نقدینگی را به عنوان غایت کاری خود مطرح می‌کند.