مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ ۱۳:۴۵

    مهاجر با “اعتدال نظری، افراط عملی” به ” بت پرستی مدرن” رسید

    شماره سیزدهم نشریه مهاجر که اولین شماره از دوره سوم انتشار آنست، منتشر شد. مهاجر در دوره جدید خود در سه پرونده متمرکز در موضوعات «دانشگاه اسلامی»،‌ »سبک زندگی» و «اندیشه اجتماعی» از منظری بنیادین به موضوعات روز فرهنگ و جامعه و دانشگاه می‌پردازد.