مصاحبه

  • خداحافظي با برنامه خوب «زنده باد زندگي»
    ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ ۱۵:۲۴

    زماني براي استراحت هنرپيشه‌ها

    در روزهايي كه همه مشغول شعار دادن در مورد «سبك زندگي» هستند، به نظر مي‌رسد برنامه‌ي «زنده باد زندگي» با شعار «افتخار ايراني، خانواده‌ي ايراني» به صورت عملي و هر چند با ضعف‌هاي فراوان، مشغول ترويج نوع سالمي از سبك زندگي ايراني اسلامي است كه اين در جاي خود و در برهوت برنامه‌هاي اين چنيني، حقيقتاً جاي تقدير دارد.