مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۵:۳۹

    درباره وبلن

    تورستین بوند وبلن (Thorstein Bunde Veblen)، جامعه‌شناس و اقتصاددان آمریکایی است.
    آثارِ وبلن را آغازگرِ مکتبِ \”اقتصادِ نهادگرایی\” می‌دانند. و در اغلب ادبیات، نام او را بلافاصله در کنار مکتب نهادگرایی آورده و باهم بررسی می‌کنند.