مصاحبه

 • چالش های سبک زندگی اسلامی در " جمهوری اسلامی"
  ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۱۴:۴۵

  نگاهی راهبردی به اصلاح الگوی معیشت

  اصلا تا حالا جرات کرده اید در هنگام گزینش و استخدام در رزومه کاریتان قید کنید دو سال چوپانی کرده ام، دو سال کشاورزی کرده ام، دو سال کارگری کرده ام، اما تا دلتان بخواهد از عناوین دهن پرکن بی فایده استفاده کرده اید؛ اصلا این همه کار فرهنگی، کجای فرهنگ جامعه را درست کرده است/ همواره به لحاظ سیاسی از دوران قاجار و خصوصا پهلوی انتقاد می کنیم، اما غافل از آنکه آنچه خود دامن می زنیم ادامه راهی است که آنها شروع کرده اند گسترش بی در و پیکر ادارات ناکارآمد با واسطه و بی واسطه دولتی که از بودجه بیت المال ارتزاق می کنند

 • ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۰۸:۰۰

  آیا کشاورزی ایران بدوی است؟( بحثی در مردم شناسی کشاورزی ایران)

  تاریخ علم بیشتر،چالشگری با نظریاتی است که پیش از آن کاملا بدیهی به نظر می رسیده است.بدوی بودن کشاورزی سنتی ایران نیز امری ظاهرا بسیار بدیهی است که باید به بحث گذاشته شود.این نوشته، نخست به پبشینه این نظریه و ادبیات مربوط به آن از حدود چهارصد سال پیش از نظریه شاردن،تا پطروشفسکی و خانم لمبتون و وولف، تا نظریات پژوهشگران و صاحبنظران ایرانی می پردازد و سپس با نظریه ای بدیل و به کمک دلایل تاریخی و مردم شناختی و کشاورزی پایدار و… این نظریه را به نقد می کشد.

 • روستا تکیه گاه استقلال ملی
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۷:۰۱

  از روستا آغاز کنیم؟

  لزوم توجه به اقتصادوفرهنگ روستا به عنوان تکیه گاه استقلال ملی و نقطه خیزش انقلاب اسلامی ، لزوم تصحیح نگاه مسئولان به بخش کشاورزی از جمله نکات مهم در این یادداشت است.