مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۰

    زندگی نامه ابن خلدون

    ” ابن خلدون حضرمی اشبیلی، متفکر، جامعه شناس و مورخ در سال 732ق/1332م در تونس، یکی از شهرهای آفریقای شمالی متولد شد. او آموزش های آغازین را نزد پدرش فرا گرفت و سپس نزد علمای تونسی قرآن و تفسیر، فقه، حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر، فلسفه و نطق آموخت. آثاری که او در این زمان از خود به جای گذاشت، او را بلند آوازه ساخت. بسیاری از آثار و افکار به جا مانده از او با جامعه شناسی معاصر وجه اشتراک دارند. “