مصاحبه

 • ۱۳۹۰/۰۴/۲ ۱۰:۴۴

  تاریخ ابن خلدون؛ مقدمه ای بر فلسفه تاریخ

  چنین برمی آید که ابن خلدون نام کتاب خود را العبر نهاد تا به روشنی نشان دهد تا چه اندازه به تجربه تاریخ اهمیت می داده است. العبر، در حقیقت، خود سه کتاب مجزا را شامل می شود.

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۱۵

  اسلام و علم الاجتماع

  این نوشتار، تأملی است بر تفکر اجتماعی بعضی از اندیشمندان مسلمان از ابتدا تا دوران معاصر.

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۰

  زندگی نامه ابن خلدون

  ” ابن خلدون حضرمی اشبیلی، متفکر، جامعه شناس و مورخ در سال 732ق/1332م در تونس، یکی از شهرهای آفریقای شمالی متولد شد. او آموزش های آغازین را نزد پدرش فرا گرفت و سپس نزد علمای تونسی قرآن و تفسیر، فقه، حدیث، علم رجال، تاریخ، فن شعر، فلسفه و نطق آموخت. آثاری که او در این زمان از خود به جای گذاشت، او را بلند آوازه ساخت. بسیاری از آثار و افکار به جا مانده از او با جامعه شناسی معاصر وجه اشتراک دارند. “

 • اخلاق شهرنشینی و دیدگاه ابن خلدون

  دین مبین اسلام نیز از آغاز پیدایش خود در سرزمین حجاز و به‌وسیلة پیامبر گرامی آن به تدریج اصول و شرایط مشخص و معینی را برای محل زیست انسان تعیین و بیان کرده‌است. در کتاب آسمانی اسلام یعنی قرآن مجید نیز به دفعات ودر آیات گوناگون از لغات «مدینه» و «بلد» به معنای «شهر» استفاده و اسامی مذکور بار‌ها ذکر شده و افزون بر آن در آیات و احادیث به جای مانده از امامان معصوم(ع) همواره شهرنشینی مورد مدح و ستایش قرار گرفته است…ابن‌خلدون نگاه نافذ و جستجوگر خود رامتوجه پدیدة شهر و مفهوم شهروند می‌کند و در این زمینه تا بدان‌جا پیش می‌رود که به‌کلی شهر را تکفیر و از آن به‌عنوان محل فساد و تبهکاری یاد و ساکنان آن را فاقد هرگونه ارزش‌های اخلاقی معرفی می‌کند.