مصاحبه

 • باورهاى علم دینى
  ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ ۱۱:۱۲

  مفهوم علم دینی و نحله های موجود برای دستیابی به آن

  بحث از امکان علم دینى یکى از مسائل مهمى است که از دیرباز ذهن دانشمندان متدین و به خصوص اندیشمندان مسلمان را به خود مشغول کرده است. در جهان مسیحیت و غرب با ظهور عصر روشنگرى و پدید آمدن نحله‏ هاى فلسفى تجربه‏ گرا، علوم جدید که محصول آن نحله‏ ها بودند، جاى دین سنتى […]

 • ۱۳۹۰/۰۳/۲۶ ۱۷:۵۴

  امکان و چگونگى علم دینى(3)

  مصاحبه دکتر گلشنی (رئیس پژوهشکده علوم انسانى‏و مطالعات فرهنگى) و دکتر خسرو باقری (استاد دانشگاه تهران ) با فصلنامه حوزه و دانشگاه در باب علم دینی