مصاحبه

  • سکوت مجامع جهانی در قبال نسل‌کشی مسلمانان درجمهوری آفریقای مرکزی
    ۱۳۹۳/۰۱/۱ ۲۰:۰۰

    ما هیچ، ما نگاه

    جمهوری آفریقای مرکزی این روزها شاهد قتل عام مسلمانان و تخریب منازل ایشان توسط گروههای افراطی مسیحی است. فجایعی انسانی که امروزه در بانگوئی پایتخت آفریقای مرکزی در حال وقوع است متاسفانه همچون کشتار مسلمانان توسط صربهای افراطی در سربرنیتسا بوسنی و هرزگوین که در یک هفته ۸۰۰۰ مسلمان مقابل چشمان ۴۰۰ سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد قتل عام شدند و یا همچون کشتار مسلمانان میانمار توسط بوداییان با بی‌توجهی مجامع بین‌المللی و علی‌الخصوص کشورهای مسلمان روبرو شده‌است.