مصاحبه

  • گفتاری از مهندس حسینعلی عظیمی
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۵:۲۳

    جهادسازندگی؛ دیروز و امروز

    آقای مهندس عظیمی، از فرماندهان سابق پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد و هم‌اکنون مشاور وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل کانون سنگر‌سازان بی‌سنگر است. این مطلب، از مجموعه سرمقاله‌های اخیر ایشان در نشریه کانون مذکور، انتخاب و تدوین شده است.