مصاحبه

  • یک مقایسه
    ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۹:۵۰

    مصرف از دیدگاه اسلام

    بر اساس نظرگاه اسلام مواهب طبیعی بر دو نوع کلی هستند یک دسته از آنان برای انسان حلال است و دسته دیگر حرام. از این رو در مرحله اول فرض است که هر فردی نسبت به موارد حلال و حرام اطلاع کسب نماید. مسئله بعدی این است که این حلال در صورتی که به حد خود نباشد می‌تواند مایه خسران برای فرد شود.