مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۵۳

    آسیب شناسی حکومت اسلامی در نهج البلاغه

    اصولا هر نظام سیاسی ممکن است پس از شکل گیری با آسیب های مختلف مواجه گردد که نه فقط از کارایی آن می کاهند، بلکه به تدریج اساس آنرا تهدید می کنند؛ از این رو لازم است درباره جامعه و حکومت به آسیب شناسی پرداخت. آسیب ها نیز از بی نظمی و اختلال ساختاری و […]